Erfaring


Erhvervserfaring
2008-2009 Praktikant; Vestas Wind Systems A/S
2006- Salgsassistent; Statoil SSC Hadsundvej, Aalborg
2004-2005 Ledsager; Aalborg Kommune
2002-2004 Salgsassistent (Fuld tid); Kvickly Xtra Herning
1999-2002 Salgsassistent (Del tid); Kvickly Xtra Herning


Frivilligt
2009: Konference: Carbon Capture & Sequestraion - Carbonsq.com
2007-2009: Formand for ejerforeningen 'Grønnegade 7'.

Projekter
På universitet har jeg arbejdet med en række områder i de forskellige semesterprojekter

10. sem
Integration af CCS system på Nordjyllandsværket i samarbejde med Vattenfall
I dette projekt blev der opstillet en "ingeniør" model af Nordjyllandsværkets Unit 3 komplet med alle forvarmere, fjernvarmesystem osv. Formålet var at integrere CCS systemet således at tabet i værkets samlede virkningsgrad minimeredes. I projektet blev primært anvendt EES som modelleringsværktøj.

9. sem
Modellering af vind over terræn i samarbejde med Vestas
I dette projekt blev der opstillet en simpel geometri med et givent vind flow. I projektet anvendtes hovedsagelig OpenFOAM som modellerings og CFD simuleringsværktøj samt MatLAB til data behandling.

8. sem
Selvforsynende VAM40 enhed i samarbejde med Dantherm
Dette projekt omhandlede Dantherms VAM40 teltvarmer. Maskinen kræver som det er nu en ekstern strømkilde. Projektet omfattede en forbrændingsmodel, en række varmevekslinger samt den ønskede Brayton kreds inklusive kompressor og turbine. I dette projekt anvendtes EES samt CEA NASA.

7. sem
Flow over backwards facing step
Projektet var et akademisk projekt hvor et backwards facing step blev undersøgt tredelt, ved hjælp af et litteraturstudie, en CFD simulering samt et eksperiment. I projektet anvendtes Gambit/Fluent til CFD simulering, LabView til eksperiment set up og MatLAB til databehandling.

6. sem
Udnyttelse af overskydende vindmøllestrøm til brintproduktion
Emnet for dette projekt var at udnytte den strøm der produceres af vindmøller til at drive et elektrolyse system til fremstilling af brint. Der blev benyttet MatLAB til opbygning af modellen.

5. sem
Optimering af produktionssystem i samarbejde med Scandinavian Brake Systems (SBS)
Dette projekt omhandlede optimering af et simplificeret produktionssystem til virksomheden SBS. Desuden indeholdt projektet et regnskab for de projekterede ændringer. Optimeringen byggede på brug af LEAN tankegangen, med hensyntagen til både miljø og arbejdsmiljø. Der blev anvendt Excel til regnskabet og produktionssystemet blev simuleret i ProModel.

4. sem
Konstruktion af lyntvinge
Projektet forsøgte at afdække konstruktionen og produktionsmetoden af et simpelt stykke værktøj. Projektet indeholdt omfattende beregninger på både sprøjtestøbning og hærdning samt simple FEM simuleringer af værktøjet. I projektet blev SolidWorks anvendt til at visualisere de enkelte komponenter, hvorefter en FEM analyse blev foretaget ved hjælp af Ansys og CosmosXpres. Desuden anvendtes Maple til beregninger på kølesystem til sprøjtestøbemaskinen mm.

3. sem
Kran til mindre både
Målet for dette projekt var at konstruere en kran til at løfte mindre både (op til 2 tons) fra et havnebassin til en bådtrailer. Projektet indeholdt en række statiske og dynamiske konstruktionsberegninger på både stål og svejsninger. Desuden konstrueres en gearkasse og der blev udvalgt elmotorer til formålet. I projektet blev anvendt SolidWorks til visualisering samt tekniske tegninger og Maple til at foretage beregninger.

2. sem
Auditiv kvalitetssikring af svejsninger
Emnet i dette projekt var at sikre kvaliteten i en svejsning via en række måledata. Disse data blev fremskaffet eksperimentelt og dataene blev behandlet ved hjælp af en række "hjemmelavede" JAVA programmer. Desuden blev der gået ned i svejsningens og smeltebadets fysik. I projektet blev anvendt JAVA og Excel.

1. sem
Fremstilling af en simpel brændselscelle
I projektet blev der fremstillet en simpel brændselscelle. Desuden blev der udført beregninger for effektivitet samt den kemiske proces blev beskrevet. Der blev anvendt SolidWorks, LabView og Maple.