Curriculum Vitae

Uddannelse
2004-2009: M.Sc Thermal Energy & Process Engineering ved AAU
1999-2002: HTX Student ved HTX Herning
1999: 9. klasse afgangseksamen, Lind skole (Herning)


Faglige kompetencer
Uddannelsens hovedfokus er fluidmekanik, termodynamik og forbrænding, herunder CFD, men dækker også over statik og dynamik, styring, regulering, dataopsamling og kontrol, materiale videnskab og programmering, ledelse og organisation, økonomi, erhvervsret og marketing, videnskabsteori, samt virksomhedsdrift og produktudvikling.

Uddannelsen søger at give erfaring i såvel komponent som system tankegang.

På Aalborg Universitet arbejdes der i grupper, både med henblik på den daglige undervisning samt i det projekt der udarbejdes hvert semester på uddannelsen.


Værktøjer
Engineering Equation Solver (EES), OpenFOAM, MatLab, MatLab Simulink, LabView, LaTeX, SolidWorks, Ansys/Cosmos, Maple, Gambit/Fluent, Java, ProModel, CEA NASA, Excel, Visio, Powerpoint, Word, Outlook/Thunderbird, Internet Explorer/FireFox.


Sproglige kompetencer
Mit modersmål er dansk. Jeg skriver, læser og taler engelsk flydende. Jeg kan forstå og gøre mig selv forståelig på tysk. Desuden kan jeg med mit modersmål kommunikere med svenskere og nordmænd.